Uso de cookies

Nesta web utilizamos cookies, tanto propias como de empresas colaboradoras, para obter datos estatísticos da navegación dos usuarios, o que nos permite mellorar a información e a publicidade que che mostramos e adaptala ós teus hábitos de navegación. Se continúas navegando, entenderemos que aceptas o seu uso. Se queres, podes cambiar a configuración das cookies ou ampliar esta información.

Estatutos

Estatutos

ABANCA GRUPO BANESCO, S.A. é o resultado da fusión de NCG Banco, S.A. (Sociedade Absorbente) e Banco Etcheverría, S.A. (Sociedade Absorbida). Os estatutos vixentes de ABANCA GRUPO BANESCO, S.A. recóllense na escritura outorgada o día 12 de Novembro de 2014, ante o Notario D. Francisco Ordóñez Armán, baixo o número 2.707 do seu protocolo e inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña ao Tomo 3.426, Folio 171 vto., Folla C-47.803, Inscrición 129ª, na que se formaliza a citada fusión, así como as modificacións estatutarias habidas como consecuencia desta (incluídas as relativas á denominación social, domicilio social e capital social) e o texto refundido dos Estatutos Sociais.

Estatutos.(PDF en castelán)