Uso de cookies

Nesta web utilizamos cookies, tanto propias como de empresas colaboradoras, para obter datos estatísticos da navegación dos usuarios, o que nos permite mellorar a información e a publicidade que che mostramos e adaptala ós teus hábitos de navegación. Se continúas navegando, entenderemos que aceptas o seu uso. Se queres, podes cambiar a configuración das cookies ou ampliar esta información.

Estatutos

Estatutos

Os estatutos de NCG BANCO, S.A. recóllense na escritura de constitución de NCG BANCO, S.A., outorgada o día 14 de Setembro de 2011, ante o Notario D. José Amigo Vázquez baixo o número 1.600 de protocolo, e inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña ao Tomo 3.426, Folio 1, Folla C-47.803, inscrición 1ª.

Os Estatutos foron posteriormente modificados en virtude, entre outras, da escritura de elevación a público das decisións adoptadas pola Comisión Reitora do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria, na súa condición de Accionista Único de NCG BANCO, S.A., en exercicio das competencias da Xunta Xeral, o 20 de maio de 2013, polas que se modifica o sistema de representación das accións da Sociedade e, consecuentemente, os artigos 5 e 8 e o apartado 1 do artigo 19. A devandita escritura, outorgada ante o Notario D. Andrés Antonio Sexto Presas, o 28 de maio de 2013, foi inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, o 30 de maio de 2013, causando a inscrición 47ª.

Así mesmo, e para os efectos de fixar o capital social actual, foi modificado o artigo 5, en virtude da Escritura de protocolización en instrumento público dos acordos adoptados, mediante acto administrativo, pola Comisión Reitora do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB), relativos á implementación de accións de xestión de instrumentos híbridos de capital e de débeda subordinada, e de execución do consecuente aumento de capital social de NCG BANCO, S.A., que foi outorgada o 4 de xullo de 2013 ante o Notario de D. Ignacio Ramos Covarrubias, baixo o número 5.169 de protocolo e inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña ao Tomo 3426, Folio 104 vto., Folla C-47.803, Inscrición 59ª

Estatutos.(PDF en castelán)